خانه اخبار وضعیت مالکیت ورزشگاه نقش‌جهان هنوز مشخص نیست!