خانه اخبار ورزشگاه گرمسار، افتتاح با سکو های نیمه کاره و پیست خاکی!