خانه اخبار ۲۸ هکتار زمین برای احداث پیست اتومبیل رانی در غرب ورزشگاه یادگار امام (ره)