خانه اخبار پارس جنوبی: در ورزشگاه ثامن بازی نمیکنیم!