خانه اخباراخبار خارجی ورزشگاه های جام جهانی را افتتاح نکنید!