خانه اخبار طباطبایی در پاسخ به کریمی: اگر آغاز مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی کار نیست، پس حرفی ندارم!