خانه اخبار ورزشگاه محل برگزاری دیدار ایران – پرتغال افتتاح شد